Luovuusvalmennukset ja luovuuskoulutukset

LAB | FLOW

Elä ja valmenna Luovaa Elämää TCA -luovuusvalmentajakoulutus
34 op, 900h.
Lue lisää tästä: Luovuusvalmentajakoulutus KPEDU Kokkola

 

Kuinka luovuutta voi lisätä? Miten luovuus voi parantaa työhyvinvointia?

Vastaus näihin ja moniin muihin luoviin kysymyksiin löytyy Transformative LABin Luovuusvalmentajakoulutuksesta.

Tietoisuustaitopohjainen koulutus tarjoaa opiskelijoille aktiivisia välineitä ja näkökulmia luovien työskentelytapojen hyödyntämiseen, intuition aktivoimiseen, tietoisuustaitojen harjoittamiseen, HOT-työskentelyn perusperiaatteisiin, sekä valmennuksellisia tietoja ja taitoja luovuusvalmentajana toimimiseen.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tavalla tai toisella toimivat luovuuden parissa, ovat kiinnostuneita luovuudesta ja kaipaavat itselleen uusia välineitä omaan elämään tai työhön.

Kaikenlaiset ammattilaiset voivat hyötyä Luovuusvalmentajakoulutuksesta. Kaikkihan me tarvitsemme sekä tietoisuustaitoja että näitä luovia tapoja olla maailmassa ja kohdata itsemme ja toiset ihmiset

Leena Vainio, Transformative LABin perustaja

Koulutuksen aikana opiskelijat lähestyvät luovuutta mindfulnessin näkökulmasta hyvin käytännönläheisesti. Opintojen aikana tutustutaan luovuuden eri kanaviin esimerkiksi kuvataiteen, teatterin, valokuvauksen, musiikin ja luovan kirjoittamisen kautta.

Ryhmän yhteinen ja jokaisen yksilön oma tutkimusmatka eri luovuuden ilmenemismuotojen ja hyväksyvän tietoisen läsnäolon kautta ihmisyyteen, olemassaoloon, ja oman korkeimman potentiaalin vapauttamiseen ovat koulutuksen keskiössä.

Ilmoittaudu keväällä 2022 alkaviin
Elä ja valmenna Luovaa Elämää TCA
-luovuusvalmentajakoulutuksiin:

Keski-Pohjanmaan Kansanopisto, Kokkola